link

Technologie oczyszczania wód deszczowych

Ecol Sp z o.o. specjalizuje się w technologiach oczyszczania wód deszczowych -
głównie separatorach.

W swojej ofercie Ecol posiada dwie grupy produktów: separatory (lamelowe, koalescencyjne, tłuszczu) oraz osadniki wirowe.

Technologie separacji opracowane w typoszeregach urządzeń ESK, ESL i EST są efektem własnych badań Spółki. Typoszeregi separatorów posiadają oznakowanie CE potwierdzone przez uprawnioną, europejską Jednostkę Notyfikowaną.

Urządzenia są produkowane i sprzedawane w Polsce przez podmiot zależny - firmę Ecol-Unicon, w której Ecol posiada 51% udziałów.


ECOL